357 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM 1900 7060 info@duhocthuysi.com.vn

Du học Tiến sĩ

Danh sách trường phù hợp với bạn

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với Phương Nam Education để được tư vấn và bổ sung thông tin.
Franklin University Switzerland
Franklin University Switzerland

Thành phố: Lugano

Bậc học: Đại Học, Thạc, Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 2,050 CHF/năm

Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne

Thành phố: Lausanne

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 1,460 CHF - 1,560 CHF/năm

Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Thành phố: Zurich

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 1,300 CHF/năm

Geneva Business School
Geneva Business School

Thành phố: Geneva

Bậc học: Đại học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 12,950 CHF/3năm

 
University of Zurich
University of Zurich

Thành phố: Zurich 

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 770 CHF - 2,000 CHF/năm

University of Neuchâtel
University of Neuchâtel

Thành phố: Neuchâtel

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 1,600 - 1,900 CHF/năm

Hotel and Tourism Management Institute Switzerland
Hotel and Tourism Management Institute Switzerland

Thành phố: Luzern

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Hè 

Học phí (tham khảo): 19,000 CHF - 25,000 CHF/năm

University of St. Gallen
University of St. Gallen

Thành phố: St. Gallen

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 6,258 CHF - 20,156 CHF/năm

 
EU Business School
EU Business School

Thành phố: Geneva

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 4,000 CHF - 14,000 CHF/năm

University of Lugano
University of Lugano

Thành phố: Lugano

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 4,000 CHF - 8,000 CHF/năm

 
University of Bern
University of Bern

Thành phố: Bern

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 1,500 CHF/năm

University of Geneva
University of Geneva

Thành phố: Geneva

Bậc học: Đại Học, Thạc, Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): 1,000 CHF/năm

 

Tư vấn miễn phí

Zalo chat